เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดสีน้ำ

ใส่ความเห็น

เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดสีน้ำ

ในบทความนี้เราจะมาใช้เทคนิค Photoshop มาเปลี่ยนภาพธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นภาพแนวศิลป์ แบบภาพวาดสีน้ำ ที่ดูดีไปอีกแบบ วิธีการทำ Workshop นี้ก็ไม่ยุ่งยากมากนัก ใครสนใจก็เข้ามาดูกันเลยค่ะ

รามาทำ Workshop Photoshop นี้ ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ เริ่มแรกก็เข้าโปรแกรม Photoshop จากนั้นก็เลือกภาพที่เราต้องการเข้ามาค่ะ แล้วมาลงมือทำกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากนำภาพเข้ามาแล้วให้ ทำการ Duplicate Layer : Background โดยใช้คีย์ลัด กดปุ่ม Ctrl+J จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อ Layer เป็น blur ตามภาพที่ ตำแหน่งที่ 1 จากนั้นให้คลิกที่ Layer : blur และใช้คำสั่ง Filter —> Blur —> Smart Blur แล้วกำหนดค่า Radius = 10, Threshold = 30 ซึ่งจะทำให้ได้ภาพตามภาพตำแหน่งที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการ Duplicate Layer : Background อีกครั้ง จากนั้นกำหนดให้อยู่ข้างบน Layer : blur และให้ตั้งชื่อ Layer ใหม่นี้ว่า Outlines จากนั้นใช้คำสั่ง Filter > Stylize > Glowing Edges แล้วปรับค่า Edge Width = 1, Edge Brightness = 12 และ Smoothness = 15 จะได้ภาพที่มีลักษณะเป็นสีดำ และมีลายเส้นของภาพจริง ๆ แล้วในการกำหนดขั้นตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าตามนี้ก็ได้ แต่ให้สังเกตค่าที่เราใช้ ว่าเมือใช้แล้วยังมีลายเส้นของภาพอยู่หรือไม่ ซึ่งไม่ต้องเป็นลายเส้นที่หนา หรือชัดเจนมากนัก แต่ขอแค่ให้มีลายเส้นของภาพ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ภาพลายเส้นสีดำแล้้ว ให้ใช้คำสั่ง Image —> Adjustments —> Invert เพื่อทำการกลับสีของภาพให้เป็นตรงกันข้าม จากนั้นให้ใช้คำสั่ง Image —> Adjustments —> Desaturate เพื่อทำให้ภาพกลายเป็นสี ขาว ดำ จากนั้นปรับค่าของ Layer : Outlines ให้เป็น Multiply และลดค่าความทึบของภาพ โดยกำหนดค่า Opacity = 80 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ตามภาพที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ให้ทำการ Duplicate Layer : blur แล้วตั้งชื่อว่า Painting โดยให้ Layer : Painting อยู่บน Layer : blur จากนั้นให้คลิกที่ Layer : Painting แล้วใช้คำสั่ง Image —> Adjustments —> Invert แล้วกำหนดค่าของ Layer ให้เป็น Color Dodge ตามภาพตำแหน่งที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 ให้ทำการเลือก Brush ที่มีหัว Brush ในลักษณะไม่เรียบ ขั้นตอนนี้ให้คลิกเลือก Brush จากบริเวณ Option Bar ด้านบน แล้วคลิกที่บริเวณที่เป็นลูกศร ด้านขวาบน แล้วเลือกเป็น Brush ประเภท Dry Brush และกำหนดค่า Opacity = 10% ตามภาพที่ตำแหน่งที่ 5

ใครที่รู้สึกว่างง ตามไม่ทัน ให้ไปดูวิธีการเลือกหัว Brush และการปรับค่า Brush จากบทความชื่อ การทำข้อความแบบมีเวทมนต์ ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนที่ 6

ถ้าหากไม่มี Brush ประเภท Dry Brush ก็ลองเลือกตัวประเภทอื่น ๆ ก็ได้ค่ะ อย่างประเภท Dry Media Brushes เว็บมาสเตอร์ก็ใช้ประเภทนี้เหมือนกัน

เมื่อเราเลือก Brush และกำหนดค่า Brush เรียบร้อยแล้วให้กำหนดค่าสี foreground เป็น #000000 (สีดำ) จากนั้นใช้ Brush ลากลงบน Layer : Painting ให้ทั่ว (ควรระบายไล่ไปจากมุ่มขวาบน เหมือนเราระบายสีรูป) ในส่วนไหนที่เราจะเน้นเป็นพิเศษ ก็ให้เราระบายซัก 2 -3 รอบ (ระบายให้ทั่ว 1 รอบก่อน แล้วค่อยมาเก็บรายละเอียด เราอาจเลือกใช้ Brush ธรรมดา เส้นเล็ก ๆ เพื่อมาเก็บลายละเอียดเส้นอีกทีก็ได้)

เมื่อระบายจนทั่วแล้ว เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามภาพสุดท้าย เป็นไงค่ะ ดูป็นภาพสีน้ำบ้างรึปล่าวค่ะ ลองเอาเทคนิค Work Shop Photoshop นี้ไปใช้ดูนะค่ะ … บทความนี้ Webmaster ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้

เครื่องคิดเลข

ใส่ความเห็น

เครื่องคิดเลข เป็นเครื่องมือกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยมนุษย์คำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานบันทึกอยู่ภายใน เครื่องคิดเลขได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเครื่องคิดเลขมีความสามารถสูงมาก สามารถทำกราฟ คิดสูตรตรีโกณมิติ ได้

 

วันพืชมงคล

ใส่ความเห็น

วันวิสาขบูชา

ใส่ความเห็น

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน

ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสา – ขบุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7

ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราวคือ

1. ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
2. ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
3. ปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

นาฬิกา

ใส่ความเห็น

 

                 ในกลางยุค 70 อุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้ประสบวิกฤติอย่างรุนแรง อย่างที่เคยไม่มีมาก่อน กล่าวทางเทคโนโลยีคือ ญี่ปุ่นได้เข้ามาอยู่เหนือกว่าในการแข่งขันทางการค้า ในปี 1979 เมื่อได้ญี่ปุ่นได้ออก “Delirium,” นาฬิกาข้อมือบางที่สุดในโลกด้วยชิ้นส่วนที่น้อยลง

 

เหตุการณ์ที่ปรับโชคชะตาของอุตสาหกรรม กลับสู่สภาวะที่ดีขึ้น คือ การก่อตั้ง SMH บริษัทสวิสเพื่ออุตสาหกรรมไมโครอิเล็กโทรนิกส์ และการผลิตนาฬิกา และคำตอบของการแก้วิกฤติ คือนาฬิกา Swatch นาฬิกาพลาสติกแบบบาง ประกอบด้วยชิ้นส่วนเพียง 51 ชิ้น (แทนที่ปกติ 91 ชิ้น หรือมากกว่า) ที่ให้ทั้งคุณภาพสูงไปพร้อมกับราคาอันย่อมเยา เริ่มออกสู่ตลาดครั้งแรกเมื่อปี 1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้กลายเป็นนาฬิกาข้อมือ ที่ประสบความสำเร็จตลอดกาล และบริษัทแม่ The Swatch Group ถือเป็นบริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และไม่เคยหยุดนิ่ง

 

เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่วิวัฒนาการนาฬิกาใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทพร้อมไปกับนาฬิกา Swatch พลาสติกรุ่นมาตรฐาน ตั้งแต่ Irony (Swatch รุ่นที่เป็นโลหะ) ถึง Swatch SKIN Chrono (นาฬิกาแบบโครโรกราฟที่บางที่สุดในโลก) ไปจนกระทั่ง Swatch Snowpass (นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานข้างใน ซึ่งสามารถนำมาใช้บัตรผ่านเข้าเล่นสกีได้ ในหลายรีสอร์ททั่วโลก) และ Swatch Beat (นาฬิกาที่แสดงเวลาอินเทอร์เน็ต)

 

ความสามารถทางเทคนิคอันสุดยอด และก้าวล้ำในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์แล้ว จาก Swatch ในฐานะผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการของโอลิมปิก และการแข่งขันสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก


เครื่องล้างจาน

ใส่ความเห็น

 
                        
                
 
 
 
 
 

 

                              ในปัจจุบันนี้มีการคิดค้นเครื่องล้างจานขึ้นเพื่อความสดวกสบาย และประหยัดระยะเวลาในการล้างเหมาะย่างยิ่งสำหรับร้านอาร โรงเรียนเรียน 

โรงอาหาร  และโรงแรม

 

ใส่ความเห็น

                 ในปัจจุปันการใช้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวั นมากขึ้น และใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้จดหมายอินเล็กทรอนิกส์ การติดต่อด้วยเสียง ระบบ VDO Conference การใช้โทรศัพท์บนเครือข่าย ซึ่งก็มีวิวัฒนาการตามลำดับเบื้องต้นดังนี้

E-mail
หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์เป็นบริการอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลายมาก จนทำให้บางคนคิดว่า
E-mail คือ อินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตคือ E-mail วิธีใช้งานอีเมลล์ก็ง่ายและมีประโยชน์มาก การทำงานของ E-mail มีลักษณะคล้ายกับระบบไปรษณีย์ปกติ (หมายถึงระบบที่ใช้กระดาษในการเขียนจดหมาย) กล่าวคือในระบบไปรษณีย์ปกติมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน การรับส่งจดหมายคือเป็นบรุษไปรษณีย์ (ในกรณีของประเทศไทยคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ถ้าเป็นในอินเตอร์เน็ตสิ่งที่ทำหน้าที่คอยรับส่งจดหม ายคือบรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็น E-mail Server (คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กท รอนิคส์)

Chat
คือ การส่งข้อความสั้นๆ ระหว่างบุคคลที่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาเดี ยวกัน และสามารถเขียนโต้ตอบกันไปมาคล้ายกับการคุยกัน ซึ่งก็ได้มีการพัฒนโปรแกรมสำหรับหาร Chat ออกมามากมายที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายก็ค ือ MSN Messengerและสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาต่อมา คือระบบการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย IP ที่เรียกว่า เทคโนโลยี Voice over IP หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “VoIP” จนสามารถใช้ งานได้ดีขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์และมีความสะดวกมากที่สุด VoIP ถูกเริ่มต้นใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถสนทนา ระหว่างกัน ได้ รวมถึงการสนทนากับโทรศัพท์พื้นฐานอีกด้วยโดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างได และคุณภาพของบริการก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเทียบ
เท่าระบบ โทรศัพท์พื้นฐาน

Older Entries