มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ได้รณรงค์ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง 54 โดยได้จัดให้ผู้สมัครมาปราสรัยในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. – 21.00 น. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้…